+98 912 2866 580 +98 21 77 153 087


الکترو موتورهای سه فاز تک دور با بدنه المینیوم مطابق با استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دائم

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن بدنه چدن
HP KW 1000 1500 3000
3 2.2  ريال      6,950,000  ريال         5,550,000  ------ 
4 3  ريال    10,830,000  ريال         6,250,000  ------ 
5.5 4  ريال    10,610,000  ريال         7,550,000  ريال         7,330,000
7.5 5.5  ريال    12,250,000  ريال         9,600,000  ريال         9,520,000
10 7.5  ريال    16,300,000  ريال       10,950,000  ريال       10,740,000
15 11  ريال    18,900,000  ريال       16,340,000  ريال       14,400,000
20 15  ريال    29,970,000  ريال       17,970,000  ريال       16,390,000
25 18.5  ريال    35,500,000  ريال       27,600,000  ريال       20,640,000
30 22  ريال    40,250,000  ريال       31,380,000  ريال       29,900,000
40 30  ريال    49,250,000  ريال       37,580,000  ريال       37,000,000
50 37  ريال    58,300,000  ريال       49,850,000  ريال       41,400,000
60 45  ريال    67,650,000  ريال       53,900,000  ريال       52,500,000
75 55  ريال    71,000,000  ريال       58,630,000  ريال       53,660,000
100 75  ريال  135,790,000  ريال       78,400,000  ريال       72,590,000
125 90  ريال  154,760,000  ريال       88,350,000  ريال       81,440,000
150 110  ريال  203,680,000  ريال     165,610,000  ريال     157,000,000
180 132  ريال  219,590,000  ريال     198,190,000  ريال     188,390,000
220 160  ريال  264,650,000  ريال     234,000,000  ريال     217,670,000
250 185    ريال  240,020,000  ريال  228,350,000
270 200    ريال     292,100,000  ريال     251,760,000
340 250  ريال  357,870,000  ريال     349,810,000  ريال     313,690,000
430 315  ريال  434,590,000  ريال     407,040,000  ريال                       -  
485 355    ريال     496,720,000  
544 400    ريال     570,450,000  

 

الکتروموتورهای سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.

 

  موتوژن  لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن بدنه آلومینیوم
HP KW 750 1000 1500 3000
1\12 0.06  ------   ------   ريال          1,410,000  ------ 
1\8 0.09  ------   ------   ريال          1,450,000  ريال    1,380,000
1\6 0.12  ------   ------   ريال          1,640,000  ريال    1,490,000
1\4 0.18  ------   ------   ريال          1,850,000  ريال    1,730,000
1\3 0.25  ------   ------   ريال          1,960,000  ريال    1,750,000
1\2 0.37  ------   ريال    2,720,000  ريال          2,190,000  ريال    1,990,000
3\4 0.55  ------   ريال    2,990,000  ريال          2,620,000  ريال    2,300,000
1 0.75  ريال      4,300,000  ريال    3,630,000  ريال          2,820,000  ريال    2,620,000
1.5 1.1  ريال      4,930,000  ريال    3,950,000  ريال          3,350,000  ريال    2,980,000
2 1.5  ريال      5,620,000  ريال    4,800,000  ريال          3,880,000  ريال    3,560,000
3 2.2  ريال      6,870,000  ريال    6,520,000  ريال          4,800,000  ريال    4,240,000
4 3  ريال      8,360,000  ريال    8,290,000  ريال          5,410,000  ريال    4,980,000
5.5 4  ريال    10,600,000  ريال    9,140,000  ريال          6,790,000  ريال    6,720,000
7.5 5.5  ريال    13,300,000  ريال  11,260,000  ريال          9,000,000  ريال    8,060,000
10 7.5  ريال    16,450,000  ريال  14,550,000  ريال        10,250,000  ريال    9,320,000
15 11  ------   ريال  16,870,000  ريال        15,120,000  ريال  14,260,000
20 15  ------   ------   ريال        17,870,000  ريال  16,050,000
25 18.5  ------   ------   ------   ريال  18,250,000

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز جمکو
KW 1000 1500 3000
7.5  ريال    15,114,000  ريال    10,179,000  ريال      9,969,000
11  ريال    17,526,000  ريال    16,072,000  ريال    13,384,000
15  ريال    29,523,000  ريال    18,000,000  ريال    16,392,000
18.5  ريال    35,505,000  ريال    27,595,000  ريال    20,633,000
22  ريال    40,010,000  ريال    32,057,000  ريال    29,975,000
30  ريال    48,294,000  ريال    37,631,000  ريال    37,036,000
37  ريال    64,906,000  ريال    50,167,000  ريال    41,806,000
45  ريال    75,537,000  ريال    52,954,000  ريال    52,392,000
55  ريال    80,064,000  ريال    66,889,000  ريال    60,202,000
75  ريال  150,368,000  ريال    88,932,000  ريال    83,610,000
90  ريال  172,478,000  ريال    98,516,000  ريال    92,678,000
110  ريال  196,360,000  ريال  159,247,000  ريال  144,244,000
132  ريال  211,562,000  ريال  192,185,000  ريال  178,448,000
160  ريال  254,635,000  ريال  225,123,000  ريال  203,785,000
200  ريال  347,114,000  ريال  280,500,000  ريال  255,902,000
250  ريال  401,335,000  ريال  334,170,000  ريال  331,912,000
315  ريال  496,601,000  ريال  387,378,000  ريال  376,251,000
355  ريال  582,746,000  ريال  476,200,000  ريال  426,925,000
400  ريال  741,101,000  ريال  547,099,000  ريال  519,404,000

 

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از راه های زیر استفاده نمایید

    

آدرس فروشگاه ۱

خیابان سعدی پاساژ سعدی جدید ‍‍‍پلاک 17

شماره تماس - ۳ خط ویژه

+98 21 771 530 87

شماره همراه

+98 912 28 66 580

Your message has been sent. Thank you!